Jak słyszymy

Proces słyszenia i rozumienia mowy jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Z medycznego punktu widzenia jest to odbiór fal akustycznych, które są przetwarzane w falę mechaniczną, a następnie po przekształceniu w impulsy elektryczne przekazywane są do ośrodków słuchowych w centralnym układzie nerwowym, w którym następuje interpretacja i rozumienie sygnału dźwiękowego.

Poniższy film demonstruje, w jaki sposób działa słuch: