Ważne pytania

Utrata słuchu przyspiesza zmniejszanie się różnych struktur mózgu odpowiedzialnych nie tylko za przetwarzanie dźwięków, ale też za zapamiętywanie – te wyniki badań poszerzają aktualną wiedzę na temat konsekwencji utraty słuchu.

Niezwykle ważne jest informowanie o ryzyku, które wynika z ignorowania ubytku słuchu. Może on bowiem mieć związek z innymi schorzeniami.

“Osoby w podeszłym wieku dotknięte ubytkiem słuchu są znacznie bardziej podatne na rozwój demencji niż osoby dobrze słyszące. Wyniki badań pokazują jak istotna jest rozmowa z pacjentem o stanie jego słuchu oraz informowanie go, że ubytek może z czasem się pogłębiać.”1

Wiele badań wskazuje, że ubytek słuchu może towarzyszyć początkom demencji lub choroby Alzheimera. Niepodjęcie leczenia ubytku słuchu może stwarzać poważne ryzyko. Rozpowszechnienie tych informacji sprawi, że pacjenci oraz ich rodziny szybciej podejmować będą działania mające na celu podjęcie leczenia.

Dr n. med. Frank R. Lin prowadził badania dotyczące związku ubytku słuchu i spadku zdolności poznawczych. W badaniach wzięły udział 1984 osoby dorosłe o średniej wieku 77,4 lat. W trakcie 6 lat obserwował on u badanych związek pogłębiania się ubytku słuchu ze spadkiem zdolności kognitywnych. Dr Lin zaobserwował zależność pomiędzy nimi wskazującą, że im głębszy jest ubytek słuchu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń zdolności poznawczych oraz umysłowych. Co więcej, tendencję tę można było zaobserwować już u pacjentów z lekkim ubytkiem słuchu.

“Pogłębianie się ubytku słuchu może przyspieszać zanik szarych komórek i zwiększyć wysiłek potrzebny do słuchania dźwięków i prowadzenia konwersacji… Aparaty słuchowe mogą zatem nie tylko poprawić zdolność słyszenia, ale także chronić mózg.”2

W styczniu 2014 roku dr Lin ze swoim zespołem opublikował nowe wyniki badań nad zmianami w mózgu u osób dobrze słyszących oraz u osób z ubytkiem słuchu. W badaniach wzięło udział 126 pacjentów, z których 51 posiadało przynajmniej lekki ubytek słuchu (powyżej 25 dB HL), a 75 posiadało słuch prawidłowy. Byli oni poddawani badaniom rezonansem magnetycznym (MRI) co roku, przez okres 10 lat. Pacjenci z ubytkiem słuchu tracili rocznie około 1 cm3 substancji mózgowej i obserwowano u nich większy zanik tkanek w strukturze mózgu odpowiedzialnej za rozpoznawanie dźwięków i mowy. Zanik ten dotknął środkowy i dolny zakręt skroniowy, odpowiedzialny za pamięć oraz integrację sensoryczną. Podobne uszkodzenia w tych samych rejonach mózgu zostały zdiagnozowane u osób z chorobą Alzheimera.

Wraz z opublikowaniem wyników badań, dr Lin oraz inni eksperci zaproponowali kilka teorii wyjaśniających wystąpienie demencji oraz choroby Alzheimera jako efektu pojawienia się ubytku słuchu:

 • Wysiłek wkładany przez osoby z ubytkiem słuchu w proces słyszenia i rozumienia stwarza ciągłe obciążenie wpływające na normalne zdolności poznawcze.
 • Osoby z ubytkiem słuchu często wycofują się z życia towarzyskiego, a brak regularnych spotkań z bliskimi i okazji do porozumiewania się prowadzi do umysłowej stagnacji.
 • Połączenie powyższych czynników powoduje spadek zdolności poznawczych.

“Osoby, u których ubytek słuchu nie jest leczony zarabiają mniej, są częściej nieobecne w pracy, są mniej produktywne, a także częściej zapadają na depresję, są przygnębione i słabną u nich zdolności kognitywne.”3

Wczesna diagnoza ubytku słuchu pozwala na spowolnienie postępu demencji i choroby Alzheimera.

W oparciu o dowody naukowe potwierdzające związek ubytku słuchu i rozwoju demencji oraz choroby Alzheimera, niezwykle istotne jest informowanie o poważnych konsekwencjach ignorowania kłopotów ze słyszeniem. Osoby z ubytkiem słuchu zwlekają średnio 7 lat z podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia. Należy jednak pamiętać, że im wcześniej zostanie ono rozpoczęte, tym większe zdolności słyszenia zostaną zachowane. Szybkie postawienie diagnozy wystąpienia ubytku słuchu spowalnia pogłębianie się demencji i choroby Alzheimera. Żeby było to jednak możliwe, konieczne jest zachęcanie pacjentów do przeprowadzania regularnych badań słuchu i nieodkładania ich na później.

Leczenie wykorzystujące aparaty słuchowe nie tylko poprawi słuch, może być też kluczowe w zachowaniu funkcji mózgu i zdolności poznawczych.


1 Johns Hopkins Medicine. Hearing Loss Accelerates Brain Function Decline in Older Adults. 2013 (http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/ releases/hearing_loss_accelerates_brain_function_decline_in_older_adults)
2 University of Pennsylvania – Perelman School of Medicine, Jonathan Peele, PhD. 2011 www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110831115946.htm)
3 Better Hearing Institute. The Impact of Untreated Hearing Loss on Household Income. Sergei Kochkin, Ph.D. 2005 (http://www.hearing.org/
uploadedFiles/Content/impact_of_untreated_hearing_loss_on_income.pdf)
4 Alzheimer’s Association. 2011 Alzheimer’s Disease Facts and Figures (http://www.alz.org/downloads/Facts_Figures_2011.pdf.)
5 JAMA Internal Medicine. Frank R. Lin,MD, PHD. Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults (http://archinte.jamanetwork.com/article. aspx?articleid=1558452#qundefined)
6 The Hearing Review. Hearing Loss Linked to Accelerated Brain Tissue Loss (http://www.hearingreview.com/news/22228-hearing-loss-linked-toaccelerated-brain-tissue-loss/)

Przede wszystkim zacznijmy od najważniejszego – o słuch należy dbać tak samo jak i o każdy inny zmysł. Jeżeli pogarsza nam się wzrok i zależy nam na pozbyciu się problemu, udajemy się do optometrysty, który skoryguje wadę stosując właściwie dobrane szkła oraz zgodnie z naszymi preferencjami oprawki. Nie należy zapominać o tym, że okulary korekcyjne są nie tylko dodatkiem do stylizacji, ale również o tym, że pozwalają dobrze widzieć otaczający nas świat i chronić oczy.

Podobnie jest w przypadku słuchu – w sytuacji, kiedy odczuwamy jego pogorszenie powinniśmy niezwłocznie udać się do laryngologa, a następnie do protetyka słuchu. To właśnie ten specjalista przeprowadzi nas przez cały proces doboru odpowiednich rozwiązań, które pozwolą uzyskać najlepszą jakość słyszenia i przywrócą należytą komunikację z otoczeniem.

Właściwy proces doboru aparatu słuchowego jest niezwykle skomplikowany, a na wybór odpowiedniego rozwiązania ma wpływ wiele czynników, takich jak wiek, stopień i rodzaj uszkodzenia słuchu, budowa ucha czy w końcu indywidualne preferencje estetyczne użytkownika aparatów słuchowych.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów możecie mieć Państwo pewność, że do Waszego problemu podejdziemy bardzo indywidualnie. W naszym gabinecie wykonamy testy rozumienia mowy, które pozwolą jednoznacznie określić, które rozwiązanie będzie dla Państwa optymalne, to znaczy takie, które pozwoli uzyskać nie tylko dobre słyszenie, ale przede wszystkim najlepsze rozumienie mowy w każdej sytuacji akustycznej.

Należy pamiętać, że tylko odpowiednio dobrany przez wykwalifikowanego protetyka słuchu system słuchowy da gwarancję poprawy słuchu i dobrego rozumienia mowy.

Wieloletnia praca z osobami posiadającymi różnego rodzaju problemy ze słuchem pokazała nam, jak trudny bywa wybór właściwego rozwiązania poprawiającego słyszenie. Nasze doświadczenie oraz zdobyta wiedza pomogły we wdrożeniu narzędzi, które pozwalają w najlepszy sposób dobrać odpowiednie dla danego użytkownika systemy słuchowe.

Jednak nawet najbardziej zaawansowane badania i najnowocześniejsze technologie nie są w stanie zastąpić środowiska, w którym żyjemy. To właśnie nasze otoczenie jest najlepszym narzędziem do weryfikacji urządzeń i w przypadku potrzeby wskaże kierunki zastosowania odpowiednich korekt.

W Centrum Słuchu XMED Państwa zadowolenie jest najważniejsze, dlatego przed decyzją o zakupie każdy z Państwa ma możliwość bezpłatnego przetestowania systemu słuchowego w warunkach życia codziennego – w domu, podczas spotkań rodzinnych, w kościele czy wśród ulicznego hałasu. Państwu ułatwia to podjęcie decyzji, natomiast nam daje pewność, że zaproponowane rozwiązanie jest idealne i w pełni odpowiada Państwa potrzebom.

Rozważając decyzję zakupu jednego lub dwóch aparatów słuchowych należy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie – czy chcę dobrze słyszeć. W przypadku wzroku nie używamy okularu na jedno oko, tylko stosujemy okulary na obydwa oczy, to samo dotyczy słuchu. Osoby korzystające z dwóch aparatów słuchowych utrzymują oboje uszu w ciągłej aktywności słuchowej, jednocześnie znacząco spowalniają proces utraty słuchu i rozumienia mowy. Noszenie jednego aparatu, kiedy wymagane jest protezowanie obustronne, może spowodować pogorszenie słuchu i rozumienia mowy na drugim na uchu.

Nosząc dwa aparaty słuchowe, a nie jeden zyskujemy:

 • poprawię rozumienia mowy w trudnych sytuacjach akustycznych – lepsze rozumienie w grupie i hałasie
 • zdolność określenia kierunku dźwięku, tzw. lokalizację – pozwala usłyszeć, z której strony ktoś do nas mówi, z której strony nadjeżdża samochód itd. …
 • lepszą jakość i identyfikację dźwięku
 • selektywne słyszenie – oznacza to, że mózg może skupić się na rozmowie, którą chcesz usłyszeć
 • większy zakres słuchu – słyszenie dźwięków z większych odległości
 • maskowanie szumów usznych – około 50% osób z szumami usznymi raportuje poprawę ich stanu podczas noszenia dwóch aparatów słuchowych

Wobec powyższego słyszenie obustronne nie tylko wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, ale również czyni życie bardziej przyjemnym.

Zanim przystąpicie Państwo do zakupu systemów słuchowych proszę się upewnić, jakie są warunki gwarancji i późniejsze wydatki związane z ich eksploatacją. Każdy użytkownik aparatu słuchowego najlepiej wie, jak ważne jest jego niezawodne działanie każdego dnia. Najmniejsza bowiem awaria urządzeń pogarsza codzienny komfort życia i wiąże się z dodatkowymi, często wysokimi kosztami ich napraw.

Nawet najlepszej klasy sprzęt wymaga odpowiedniej obsługi oraz systematycznego szczegółowego przeglądu. W związku z tym, że są to urządzenia elektroniczne i technologicznie zaawansowane, a jednocześnie narażone na pracę w trudnych warunkach (zmiany temperatury, wilgoć, zabrudzenia woszczkiem) cały czas wymagają odpowiedniej pielęgnacji, zabezpieczania i serwisowania.

W Centrum Słuchu XMED przy doborze odpowiednich rozwiązań słuchowych pod uwagę bierzemy również pozostałe aspekty posprzedażowe, takie jak długie gwarancje czy niskie koszty serwisowania. W naszych specjalistycznych gabinetach zapewnimy Państwu:

 • ocenę aparatów słuchowych
 • elektroniczne osuszanie aparatów słuchowych przez konwekcję ciepłego powietrza w temperaturze 50°C, co znacznie wydłuża czas eksploatacji i zwiększa niezawodność każdego aparatu słuchowego
 • antyseptyczne czyszczenie światłem UV-C i prozdrowotnym światłem niebieskim – światło ultrafioletowe (253,7 nm UV-C) i światło niebieskie (850-395 mm) eliminują 99,9% bakterii, grzybów i wirusów. Pomaga to zapobiec rozwojowi infekcji i procesów zapalnych w uchu, chroniąc słuch i zdrowie
 • mycie wkładki indywidualnej w myjce ultradźwiękowej

Oferowane przez nas produkty objęte są 3 lub 4 letnią gwarancją producenta. Dodatkowo możecie państwo otrzymać:

 • gwarancję na 4 i 5 rok użytkowania sprzętu
 • gwarancja 48H – wymiana sprzętu w 48 godzin
 • ubezpieczenie od uszkodzenia lub kradzieży

Podejmując zatem decyzję o zakupie aparatów słuchowych proszę kierować się nie tylko ceną samego produktu, ale przede wszystkim wziąć pod uwagę miejsce, w którym będziecie Państwo objęci profesjonalną opieką posprzedażową.

Zanim dokonacie Państwo wyboru miejsca, w którym będzie chcieli zrealizować zakup swoich aparatów słuchowych upewnijcie się, że osoba, do której się udajecie to nie zwykły sprzedawca, a dyplomowany protetyk słuchu, który ukończył specjalistyczny kurs, szkołę lub studia wyższe i posiada już odpowiednie w tym zakresie doświadczenie.

W Centrum Słuchu XMED zapewniamy profesjonalną obsługę przez dyplomowanych i najbardziej doświadczonych protetyków słuchu. Pomimo wieloletniego doświadczenia nie stoimy w miejscu – stale podnosimy kwalifikacje i rozwijamy swoje umiejętności poprzez systematyczne szkolenia, a także uczymy się najnowszych rozwiązań, aby w ten sposób spełniać Państwa wysokie oczekiwania.

Posiadana wiedza i umiejętności naszych specjalistów pozwalają rozpoznać problem, zdiagnozować niedosłuch i dobrać odpowiednie rozwiązania, a także zapewnić Państwu właściwą, wieloletnią opiekę. To wszystko powoduje, że jesteśmy godni zaufania, a Państwo mają pewność, komu powierzają swoje zdrowie.

Poniżej przedstawiamy kryteria przyznawania refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne /ubytek słuchu jednostronny lub obustronny/ – pacjenci powyżej 26 rż.

 • Limit ceny określony przez NFZ – 1 000 zł za sztukę
 • % refundacji przez NFZ – 70 %
 • Kryteria przyznawania – niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia
 • Okres użytkowania – raz na 5 lat

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne /ubytek słuchu jednostronny lub obustronny/ – pacjenci do ukończenia 26 rż.

 • Limit ceny określony przez NFZ – 2 000 zł za sztukę
 • % refundacji przez NFZ – 100 %
 • Kryteria przyznawania – niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia
 • Okres użytkowania – raz na 3 lata

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne /ubytek słuchu jednostronny lub obustronny/ – z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci powyżej 26 rż.

 • Limit ceny określony przez NFZ – 1 800 zł za sztukę
 • % refundacji przez NFZ – 70 %
 • Kryteria przyznawania – niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia
 • Okres użytkowania – raz na 5 lat

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne /ubytek słuchu jednostronny lub obustronny/ – z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci do ukończenia 26rż.

 • Limit ceny określony przez NFZ – 1 800 zł za sztukę
 • % refundacji przez NFZ – 100 %
 • Kryteria przyznawania – niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia
 • Okres użytkowania – raz na 3 lata

Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci powyżej 26 rż.

 • Limit ceny określony przez NFZ – 50 zł za sztukę
 • % refundacji przez NFZ – 100 %
 • Kryteria przyznawania – pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej
 • Okres użytkowania – raz na 5 lat

Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci do ukończenia 26 rż.

 • Limit ceny określony przez NFZ – 60 zł za sztukę
 • % refundacji przez NFZ – 100 %
 • Kryteria przyznawania – pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej
 • Okres użytkowania – każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

Systemy wspomagające słyszenie

 • Limit ceny określony przez NFZ – 5 500 zł
 • % refundacji przez NFZ – 50 %
 • Kryteria przyznawania – wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia
 • Okres użytkowania – raz na 5 lat

Jednocześnie informujemy, że w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 od marca 2020 roku NFZ uprościł procedury realizacji zleceń – nie ma już koniczności Państwa wizyty w punkcie potwierdzeń zleceń NFZ. Wystawione przez specjalistę zlecenie drogą elektroniczną automatycznie przesyłane jest do potwierdzenia, a następnie zostaje udostępnione do realizacji w wybranym przez Państwa gabinecie protetyki słuchu.

Oprócz refundacji przez NFZ istnieją również inne możliwości pozyskania dofinansowania do zakupionych systemów słuchowych. O dodatkowe wsparcie z takich instytucji jak PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), MOPS (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) czy PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) mogą ubiegać się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W Centrum Słuchu XMED poinformujemy o możliwych dla Państwa dofinansowaniach i doradzimy, jakie rozwiązanie będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Ponadto przeprowadzimy Państwa przez całą procedurę pozyskania środków do zakupionego sprzętu medycznego.