Ubytek słuchu

Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego i zwykle rozwija się on powoli na przestrzeni lat. Powoduje to, że jego efekty stają się widoczne stopniowo i samodzielnie trudno jest ocenić, czy cierpi się na niedosłuch. Dlatego osoby z najbliższego otoczenia są pierwszymi, które zauważają problem.

Istnieją jednak jasne symptomy sugerujące, że nastąpiło pogorszenie słuchu. Jeżeli zatem:

  • masz trudności z prowadzeniem rozmów telefonicznych
  • Twoja rodzina skarży się na poziom głośności, gdy słuchasz radia albo oglądasz telewizję
  • konwersacja w restauracji albo w hałasie ulicznym sprawia Ci problem
  • słuchanie wymaga dużego wysiłku i lepiej słyszysz, kiedy widzisz swojego rozmówcę

oznaczać to może, że słuch nie jest tak dobry, jak powinien.

Poniższy film pomoże zrozumieć ubytek słuchu: